Hoàng Sơn

Hoàng Sơn @tson_hoang

Bye 2016 and happy new year 2017
#lastpicof2016

Ấm 🔥🔥
#attb

Feedback cho anh quả hoodie cực ổn này 😍😍. Khi nào có tiền em sẽ lại ủng hộ anh tiếp 😁😁

Ngủ...
#messup#😔

Anh em song sinh..
#nghichhoodie#ngaybao

mình chụp đẹp thật 😍😍
#tb #heart #bokeh #2013memories

mah fckinn presto
#nike✔️ #airpresto

😍😍
#notmine#tb

"Can we turn back time to good old days ?"