Lê Công Minh

Lê Công Minh @congminh13

Sài Gòn sau vai !

Sài Gòn sau vai !

Sài Gòn sau vai !

Sài Gòn sau vai !

Tấm ảnh của năm ! "Khi tôi chào đời với hai bàn tay trắng
Lúc tôi trở về với cát bụi lại cũng hai bàn trắng tay.
Hành trang duy nhất tôi mang theo là cái ÁC và THIỆN mà thôi!"
-----------------------------------------------------
#1phutsaigon | Nguồn ảnh của nhiếp ảnh gia: Hai An Tran Ngo

Sài Gòn sau vai !

#1phutsaigon | Nguồn: Art Director - Maxk Nguyen

Illustrator Artist: Trần Hữu Danh, Hiia Huỳnh, Phong Vo
Animator: Tuanlinhtinh, Ghi Nguyễn, Hà Thanh Huy

Sài Gòn sau vai !

#1phutsaigon | Nguồn: Art Director - Maxk Nguyen

Illustrator Artist: Trần Hữu Danh, Hiia Huỳnh, Phong Vo
Animator: Tuanlinhtinh, Ghi Nguyễn, Hà Thanh Huy

Sài Gòn sau vai !

#1phutsaigon | Nguồn: Art Director - Maxk Nguyen

Illustrator Artist: Trần Hữu Danh, Hiia Huỳnh, Phong Vo
Animator: Tuanlinhtinh, Ghi Nguyễn, Hà Thanh Huy

SG 24!
#1phutsaigon | Nguồn: Art Director - Maxk Nguyen

Illustrator Artist: Trần Hữu Danh, Hiia Huỳnh, Phong Vo
Animator: Tuanlinhtinh, Ghi Nguyễn, Hà Thanh Huy

Nhiều tâm sự !

Tĩnh mịch...

Gia đình vui vẻ #family #happy #sunday #love

Bụi đời lang bạt 😂😂

Tiểu mỹ nhân !!! 😎👫👫

DMCD😂

Ngồi cười tui nhớ - Ai cũng nhớ tuổi thơ - Ai cũng nhớ ngày xưa #aicungcongayxua

Mưa !

Sạch sẽ mát mẻ luônnnn !!

Viết chú thích...

Clike For More